Dak- en thuislozentelling Brussel

Gepost op 2016-10-20

La Strada organiseert een vierde editie van de telling van dak- en thuislozen en slecht gehuisveste personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De telling gebeurt in nauwe samenwerking met de Brusselse dak- en thuislozenzorg en tal van andere partners (verwante openbare en private sectoren en diensten, ervaringsdeskundigen, …).

Nieuw is dat deze editie uit twee tellingen van 23u tot 24u bestaat: de eerste telling gaat door op 7 november 2016, net voor de start van de winteropvang, de tweede telling tijdens de winteropvang op 6 maart 2017.

 

Waarom tellen?

De opeenvolgende tellingen lossen de problematiek niet op maar maken het mogelijk:

  • om over realistische cijfers te beschikken die steunen op meetbare realiteiten en om evoluties te kunnen opvolgen.
  • beter rekening te houden met de dak- en thuislozen die weinig zichtbaar zijn in het Brussels Gewest.
  • zichtbaarheid te geven aan de uiteenlopende leefsituaties en noden van die dak- en thuislozen.

Meer informatie over de methodologie en de resultaten van de vorige tellingen kan je terugvinden op www.lastrada.brussels.

 

Hulp gevraagd!

Ook voor deze editie rekent la Strada op de expertise en medewerking van betrokken organisaties, diensten en vrijwilligers voor:

  1. Het identificeren van precieze geografische locaties waar daklozen tijdens de nacht verblijven. Op die manier kan la Strada de vindplaatsen in kaart brengen en de zones afbakenen voor de telling.
  2. Deelname aan de telling. Om de 19 gemeenten van het Brussels Gewest te bestrijken hebben we minstens 150-tal tellers nodig.
  3. Het verstrekken van gegevens over het aantal personen die gebruik maken van de opvang van de residentiële diensten (thuislozenzorg en hulp aan migranten)
  4. Het realiseren van een bevraging voorafgaand en de dag na de telling om informatie te verzamelen over verborgen thuisloosheid met name mensen in een instabiele (bij vrienden of familie) of ontoereikende (ongezonde of ongeschikte) huisvesting.

 

Wie kan helpen?

Je bent vertrouwd met de Brusselse thuislozenproblematiek (sociaal werker of als vrijwilliger actief in de thuislozenzorg of verwante sectoren). Je accepteert het voorgestelde methodologisch en ethisch kader. Je wil graag van de gelegenheid gebruik maken om andere mensen betrokken bij de thuislozenzorg te ontmoeten. Je bent beschikbaar op de avond van 7 november 2016 en/of 6 maart 2017 tussen 20u30 en max 00u30.

Meer praktische informatie en inschrijvingsformulieren vindt u op www.lastrada.brussels.