Coronahuurvraag: Mijn opzeg loopt en één van de komende maanden moet ik de huurwoning verlaten

Gepost op 2020-03-20
Wij kregen onze huuropzeg van zes maanden omdat de eigenaars zelf in de woning komen wonen. Wij hebben tot nu toe geen andere geschikte woning gevonden. Kan de opzegtermijn door de omstandigheden van het Coronavirus verlengd worden?

ANTWOORD (update 04/10/2021)
U kunt via aangetekende brief vragen om een verlenging wegens buitengewone omstandigheden (artikel 11 Woninghuurwet of artikel 24 Woninghuurdecreet) voor bijvoorbeeld 2 of 3 maanden. Doe dit best zo snel mogelijk, zodat de verhuurders zich ook op het uitstel kunnen organiseren.
Komen jullie tot een akkoord, zet dit dan best op papier met handtekening van beide partijen of minstens via uitwisseling van mails van het ondubbelzinnig akkoord.
Hou deze brief en een eventueel antwoord door de verhuurder goed bij en druk ze bij voorkeur af om je later een bewijs te bezorgen mocht dit nodig worden. Hier kunt u ook een model vinden van zo’n verlenging.

Wanneer je dit verzoek hebt verzonden, kan de verhuurder akkoord gaan of dit weigeren. Bij weigering dien je je tot de vrederechter te wenden, waarbij de vrederechter rekening houdend met de belangen van beide partijen, zal beslissen. Dit doe je best via het neerleggen van een verzoekschrift (aan te raden met tussenkomst van een advocaat), waarin je meteen de argumentatie in een notendop meegeeft.

Maar het is eigenlijk aan de verhuurder om naar de vrederechter te stappen en te eisen dat de opzegging geldig wordt verklaard, zodat hij als verhuurder gemachtigd wordt om bij het einde van de huur de huurder uit de woning te zetten. Desnoods met behulp van de politie. U kunt dan echter als huurder een tegenvordering formuleren waarbij u een gematigd uitstel vraagt. Het is de vrederechter die de belangen van beide partijen moet afwegen en dan zal beslissen over een verlenging of het einde van de huur. Als de verhuurder opzegt voor eigen bewoning weegt het belang van de verhuurder doorgaans iets zwaarder. Indien de huurder of verhuurder een hogere leeftijd heeft, kan de rechter hier eveneens mee rekening houden bij de afweging van belangen. Soms duurt deze procedure een tijdje, maar gedurende die tijd kunt u wel in de woning blijven.

Weet dat u als huurder enkel uit de huurwoning kunt worden gezet als de vrederechter dat in een uitvoerbaar vonnis beslist. Tot 17 juli 2020 kon u ook niet uit de woning gezet worden. De minister van wonen heeft deze beschermende maatregel later in de pandemie niet opnieuw geactiveerd.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.