Coronahuurvraag: Ik heb door de coronacrisis minder inkomsten. Moet ik de huur blijven betalen?

Gepost op 2020-03-20
Met het coronavirus heb ik reeds vernomen dat sommige huurders die in de zorg werken hun huur terugbetaald kregen van hun huisbaas. Ook in Frankrijk is dit al gebeurd. Bestaat hier een wet op en wat zijn dan de voorwaarden? Ik werk als zorgkundige in een rusthuis en blijf ook doorwerken tijdens de coronaperiode.

ANTWOORD (update 08/04/2021)
Er bestaat geen wet waardoor de verplichting voor huurders om huur te betalen zou wegvallen. Niets belet natuurlijk dat verhuurders uit vrije wil de huur of een deel ervan kwijt schelden. We hebben al enkele verhalen doorgekregen van verhuurders die dit uit solidariteit doen. Vraag hen dan om dit op papier te zetten met een handtekening. Maar weet dat ze hier niet toe verplicht kunnen worden.

Lukt het niet om door de maatregelen in verband met het coronavirus de huur tijdig en/of volledig te betalen, dan is het misschien een verleidelijk idee om de volledige maandelijkse huursom niet te betalen omdat dit meteen een groot bedrag vertegenwoordigt. Dat raden we echter niet aan. Beter is het om toch reeds een deel te betalen, waarbij je uiteraard nog voldoende overhoudt om te leven. Is dit het geval, verwittig dan je verhuurder per telefoon of nog beter per email dat je geconfronteerd wordt met inkomensverlies ten gevolge van tijdelijke werkloosheid of van tijdelijke bedrijfssluiting, maar dat je in afwachting van de totale uitkering van de vergoeding door de overheid voorlopig reeds een maandelijks bedrag van €…,.. €zal betalen. Geef tevens aan dat je eenmaal je de volledige vergoeding ontvangt, je de betalingsachterstand zult wegwerken en je hiervoor een afbetalingsplan zal bezorgen, waarin je aangeeft met welk maandelijks bedrag je de schuld zal aanzuiveren.

De kans is groot dat dit je verhuurder eerder zal gerust stellen. Mocht je verhuurder dit toch niet naar waarde kunnen schatten, weet dan dat hij naar de vrederechter moet stappen als hij hier sancties zoals de ontbinding van de huurovereenkomst zou willen aan verbinden. In deze tijden zullen vrederechters tijdelijke betaalachterstand ten gevolge van maatregelen waaraan de huurder geen enkele schuld heeft, met de nodige mildheid beoordelen.

Daarenboven kunt u een aanvraag indienen bij het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen als u minstens 2 maanden huurachterstal hebt opgebouwd sinds april 2020. Wanneer het OCMW deze aanvraag goedkeurt, zal het OCMW meteen de helft van de achterstal afbetalen aan de verhuurder. Ondertussen wordt in samenspraak met het OCMW een afbetaalplan opgemaakt met de huurder. Meer informatie over deze mogelijkheden, leest u hier.

Contractuele bepalingen waarbij de verhuurder zou gemachtigd worden om eenzijdig de huurovereenkomst te ontbinden (zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter) zijn ongeldig en moeten voor niet geschreven worden gehouden (artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek). Ook zogenaamde schadebepalingen in het huurcontract bij huurachterstal dienen met een korreltje zout genomen te worden als ze ruimschots de schade overtreffen. Het bepalen van nalatigheidsinteresten op 10% is zo’n overdreven schadebeding die de rechter steeds kan matigen.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.