Coronahuurvraag: Herstellingen

Gepost op 2020-03-20
Kan ik mijn verhuurder aanspreken om de nodige herstellingen uit te voeren? Hoe pak ik dit aan? Mogen herstellingen nog wel uitgevoerd worden? 

ANTWOORD (aangepast 03/11/2020)

Ook zonder coronavirus geldt het principe dat een verhuurder aan een huurder de uitvoering van werken kan opdringen indien het over dringende herstellingswerken gaat. Dit zijn herstellingen die dringend moeten gebeuren omdat bij het uitblijven de schade aan de huurwoning dreigt te verergeren. De huurder is trouwens verplicht de verhuurder van dit soort werken op de hoogte te brengen. Omgekeerd kan het natuurlijk ook zo zijn dat de huurder aandringt bij de verhuurder op het uitvoeren van dringende herstellingen.

Sinds 11 mei 2020 kunnen opnieuw alle herstellingswerken in de woning uitgevoerd worden, en niet enkel dringende herstellingswerken. Uiteraard moeten u en de vakman hierbij afdoende afstand bewaren en als dit niet kan dienen beide een mondmasker te dragen. Als het niet nodig is ga je als huurder beter in een andere ruimte tijdens de herstelling. Als het werk is uitgevoerd, wordt verwacht van de werkman dat hij de werkplaats poetst (liefst met javel en water).

Indien een verhuurder door de maatregelen inzake Corona-besmetting moeilijk of zelfs niet aan een vakman geraakt die de herstelling vakbekwaam kan uitvoeren, doet men er best aan hiervoor enig begrip op te brengen. Behoudens in extreme situaties zoals een lekkende waterleiding of de chauffage die niet langer werkt. In de plaats van een termijn van uitvoering te eisen, kan men in deze tijden beter aandringen op een zo spoedig mogelijke herstelling.

Merk op dat voor woninghuurcontracten onder toepassing van het woninghuurdecreet (dus afgesloten vanaf 1 januari 2019) de huurder een overeenstemmende vergoeding kan vragen (korting op de huurprijs) wegens genotsderving als de uitvoering van de werken langer dan 30 dagen op zich laat wachten. Voor woninghuurovereenkomsten onder toepassing van de woninghuurwet kan wel nog geldig in het huurcontract worden bepaald dat geen vergoeding verschuldigd is als de werken langer dan 40 dagen duren.

Indien de huurder herstellingen of onderhoud moet laten uitvoeren waar hij verantwoordelijk voor is, dan moet hij vanaf 11 mei 2020 hier opnieuw een aanvang mee nemen. Ook als het geen dringende herstelling betreft. Ook hier zal het vermoedelijk een tijdje duren vooraleer de vakman bij u langs kan komen gezien z’n gevuld orderlijstje.

De Vlaamse Regering heeft een protocol uitgewerkt waarin maatregelen aan een kleurencode worden gelinkt. Dit protocol is echter nog niet van kracht. Wanner het protocol gepubliceerd wordt en code rood zou worden afgekondigd, zullen enkel nog dringende herstellingen toegelaten worden.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.