Coronahuurvraag: Herstellingen

Gepost op 2020-03-20
Kan ik mijn verhuurder nog aanspreken om de nodige herstellingen uit te voeren? Hoe pak ik dit aan? Wat als de verhuurder geen vakman te pakken kan krijgen omwille van de verstrengde maatregelen en de herstelling zelf ook niet kan uitvoeren?

ANTWOORD
Nu reeds (en dus zonder Corona-virus) geldt het principe dat een verhuurder aan een huurder de uitvoering van werken kan opdringen indien het over dringende herstellingswerken gaat. Dit zijn herstellingen die dringend moeten gebeuren omdat bij het uitblijven hiervan de schade aan de huurwoning dreigt te verergeren. De huurder is trouwens verplicht de verhuurder van dit soort werken op de hoogte te brengen.

Omgekeerd kan het natuurlijk ook zo zijn dat de huurder aandringt bij de verhuurder op het uitvoeren van dringende herstellingen. Men doet er goed aan dit te reserveren voor hoogst dringende herstellingen nu we best met z’n allen zoveel mogelijk vermijdbare contacten uit de weg gaan.

Indien een verhuurder door de maatregelen inzake Corona-besmetting moeilijk of zelfs niet aan een vakman geraakt die de herstelling vakbekwaam kan uitvoeren, doet men er best aan hiervoor enig begrip op te brengen. Behoudens in extreme situaties zoals een lekkende waterleiding of de chauffage die niet langer werkt.

In de plaats van een termijn van uitvoering te eisen, kan men in deze tijden beter aandringen op een zo spoedig mogelijke herstelling.
Merk op dat voor woninghuurcontracten onder toepassing van het Woninghuurdecreet (dus afgesloten vanaf 1 januari 2019) de huurder een overeenstemmende vergoeding kan vragen (korting op de huurprijs) wegens genotsderving als de uitvoering van de werken langer dan 30 dagen op zich laat wachten. Voor woninghuurovereenkomsten onder toepassing van de woninghuurwet kan wel nog geldig in het huurcontract worden bepaald dat geen vergoeding verschuldigd is als de werken langer dan 40 dagen duren.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.