Coronahuurvraag: Herstellingen

Gepost op 2020-03-20
Kan ik mijn verhuurder aanspreken om de nodige herstellingen uit te voeren? Hoe pak ik dit aan? Mogen herstellingen nog wel uitgevoerd worden? 

ANTWOORD (aangepast 05/10/2021)

Ook zonder coronavirus geldt het principe dat een verhuurder aan een huurder de uitvoering van werken kan opdringen indien het over dringende herstellingswerken gaat. Dit zijn herstellingen die dringend moeten gebeuren omdat bij het uitblijven de schade aan de huurwoning dreigt te verergeren. De huurder is trouwens verplicht de verhuurder van dit soort werken op de hoogte te brengen. Omgekeerd kan het natuurlijk ook zo zijn dat de huurder aandringt bij de verhuurder op het uitvoeren van dringende herstellingen.

Sinds 11 mei 2020 kunnen opnieuw alle herstellingswerken in de woning uitgevoerd worden, en niet enkel dringende herstellingswerken.

Merk op dat voor woninghuurcontracten onder toepassing van het woninghuurdecreet (dus afgesloten vanaf 1 januari 2019) de huurder een overeenstemmende vergoeding kan vragen (korting op de huurprijs) wegens genotsderving als de uitvoering van de werken langer dan 30 dagen op zich laat wachten. Voor woninghuurovereenkomsten onder toepassing van de woninghuurwet kan wel nog geldig in het huurcontract worden bepaald dat geen vergoeding verschuldigd is als de werken langer dan 40 dagen duren.

Indien de huurder herstellingen of onderhoud moet laten uitvoeren waar hij zelf verantwoordelijk voor is, dan moet hij dit sinds 11 mei 2020 ook opnieuw uitvoeren. Ook als het geen dringende herstelling betreft.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.