Help! Door de coronacrisis kan ik de huur niet meer betalen

Gepost op 2020-05-18
De coronacrisis slaat hard toe. Niet enkel op gezondheidsvlak, maar ook sociaal. Wie zijn inkomen ziet dalen of zelfs wegvallen, kan financieel snel in de problemen komen. Het was voor veel huurders al huur betalen met het water aan de lippen. Wat kan je als huurder doen om toch niet te verdrinken?

1. Ga het gesprek aan met uw verhuurder
Het kan niet genoeg benadrukt worden. Zodra je denkt in de problemen te komen om de huur te betalen, laat je dit best meteen weten aan de verhuurder. De kans dat daardoor wat meer begrip voor je situatie ontstaat, is reëel. Je kan aan je verhuurder vragen om in deze periode een korting toe te kennen of minstens om de betalingen van een deeltje van de huur uit te stellen. Weet wel dat de verhuurder niet verplicht is om zich inschikkelijk op te stellen. Af en toe zien we toch solidariteit bij verhuurders. Gaat je verhuurder hiermee akkoord, vraag dan om dit op papier te zetten met een handtekening of om het akkoord te bezorgen via e-mail.

Omdat de huur meteen een groot bedrag bedraagt, is het misschien een verleidelijk idee om de volledige maandelijkse huursom niet te betalen. Dat raden we echter niet aan. Het is beter om toch al een deel te betalen, waarbij je uiteraard nog voldoende overhoudt om te leven. Je verwittigt dan je verhuurder, liefst via email, dat je geconfronteerd wordt met inkomensverlies ten gevolge van de coronacrisis. Geef meteen ook mee dat je ondertussen wel een maandelijks bedrag van € …,..  zal betalen. Geef tevens aan dat je zo snel mogelijk de betalingsachterstand zal wegwerken en dat je hiervoor een afbetalingsplan zal bezorgen, waarin je aangeeft met welk maandelijks bedrag je de schuld zal aanzuiveren.

De kans is redelijk dat dit je verhuurder wat gerust zal stellen. Mocht je verhuurder dit toch niet naar waarde kunnen schatten, weet dan dat hij naar de vrederechter moet stappen als hij hier sancties zoals de ontbinding van de huurovereenkomst zou willen aan verbinden.

2. Aanvullende steun of leefloon bij het OCMW
Wanneer de achterstal aanzienlijk dreigt te worden en je geen middel ziet om aan de nodige inkomsten te komen, kan je terecht bij het OCMW in je gemeente of stad. Verschillende OCMW’s laten weten dat ze in deze periode veel meer aanvragen zien binnenkomen. Tal van mensen komen namelijk niet in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid maar zitten wel in de financiële problemen (flexi-jobs, mensen in de horeca, cultuursector en evenementenindustrie, interimwerknemers, ….). Schaam je dus zeker niet om je te informeren bij het OCMW. Misschien heb je recht op bijkomende financiële steun of voor een leefloon. Vraag ook uitdrukkelijk aan het OCMW of je in aanmerking zou komen voor een tussenkomst van het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen (zie hieronder).

3. Doe een aanvraag bij het ‘fonds ter bestrijding van uithuiszettingen’
Eens je huurachterstal meer dan twee maanden huur zou bedragen, dan kan je vanaf 1 juni 2020 een aanvraag indienen bij het huurgarantiefonds. Alleen voor de huurachterstal die werd opgebouwd sinds april 2020 wordt een voorstel uitgewerkt. Huurachterstal slaat zowel op achterstallige huur als op achterstallige kosten en lasten.

Als huurder kan je hiervoor langsgaan bij je lokaal OCMW. Zij zullen bekijken of je in aanmerking komt voor het fonds. Wanneer het OCMW deze aanvraag goedkeurt, zullen zij meteen de helft van de achterstal afbetalen aan de verhuurder, met een maximum van 1.250€. Ondertussen wordt in samenspraak met het OCMW een afbetaalplan opgemaakt met de huurder. Deze afspraken worden in een overeenkomst gegoten met de drie partijen: het OCMW, de huurder en de verhuurder. Die laatste moet zich er namelijk toe verbinden dat hij geen gerechtelijke stappen onderneemt zolang de afspraken uit de overeenkomst worden nageleefd.


4. Coronahuurtoelage
Bovenstaande maatregelen zijn echter geen oplossing ten gronde. Mogelijks zie je binnenkort je inkomen wel weer stijgen tot het normale niveau, maar zelfs dan is het geen evidentie om er nog eens de afbetaling van achterstallige huur bij te nemen. Zeker niet voor wie hoe dan ook al moeite heeft om de huur te betalen.

De beste maatregel om er voor te zorgen dat er geen huurachterstal ontstaat, is te zorgen dat de huur betaalbaar is. De overheid kan dit perfect organiseren door aan kwetsbare huurders een coronahuurtoelage toe te kennen. Armoedebestrijdingsexperten zijn het erover eens dat dit een zeer efficiënt middel zou zijn om in coronatijden kwetsbare huurders te ondersteunen en armoede te bestrijden. De Vlaamse Regering ging evenwel niet in op deze vraag.


Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.