Huurders hebben groter risico op energiearmoede

Gepost op 2019-04-11

Wie in energiearmoede leeft, besteedt een veel groter deel van zijn budget aan energie dan andere gezinnen, beperkt zijn of haar verbruik noodgedwongen om de rekening te kunnen betalen of vreest de woning niet voldoende te kunnen verwarmen. De Barometer Energiearmoede volgt jaarlijks op hoe groot deze groep is.

Hoewel de weersomstandigheden de voorbije winters relatief gunstig waren, blijft het aantal Belgische gezinnen dat in energiearmoede leeft vrij stabiel. In totaal werd in 2017 21,7 procent van de gezinnen potentieel getroffen door minstens één van de drie vormen van energiearmoede (21,2% in 2016).

 

Drie vormen van energiearmoede

Bij 14 procent van de gezinnen (14,5% in 2016) werd in 2017 energiearmoede gemeten. Dit betekent dat hun energiefactuur 11,8 procent of meer van hun beschikbaar inkomen (na aftrek van de woonkosten) opslokt. De gemeten energiearmoede is merkelijk groter in Wallonië.
Daarnaast is er bij 4,5 procent van de gezinnen verborgen energiearmoede. Zij beknibbelen zo hard op hun verbruik (o.a. minder verwarmen) om de rekening terug te dringen, dat ze minder dan de helft verbruiken dan wat even grote gezinnen in vergelijkbare woningen verbruiken.
En tot slot is er de subjectieve energiearmoede. 6,2 procent van de gezinnen verklaart onvoldoende financiële middelen te hebben om de woning te verwarmen. Dit is een opvallende stijging tegenover de 4,9 procent uit 2016. Deze stijging situeert zich voornamelijk bij private huurders.

 

Stijgende energieprijzen, huisvesting en risicogroepen

De stijging van de energieprijzen is daar niet vreemd aan. Nadat ze in 2016 waren gezakt, namen de prijzen voor gas en stookolie vanaf de tweede helft van 2017 opnieuw toe. Vooral in Vlaanderen steeg ook de elektriciteitsfactuur.
De dualisering op de woningmarkt wordt scherper, met een risico op energiearmoede dat hoger ligt bij huurders en in het bijzonder bij sociale huurders. Het risico op energiearmoede bij huurders ligt twee tot driemaal hoger dan bij eigenaars, en het verschil wordt steeds groter.
Ook oudere alleenstaanden vrouwen en eenoudergezinnen worden vaker getroffen door energiearmoede.
Het is niet eenvoudig te achterhalen of een slechte gezondheid aanleiding geeft tot energiearmoede, of omgekeerd. Wel is duidelijk dat de groepen die met energiearmoede kampen, veel meer aangeven met gezondheidsproblemen te sukkelen.

 

De barometer presenteert de gegevens per gewest en analyseert de tendensen. Meer informatie kan je hier terugvinden.