Huurpunt onderschrijft verklaring maatschappelijk verantwoord ondernemen voor sociale huisvesters

Gepost op 2018-06-18

Huurpunt, de federatie van sociale verhuurkantoren in Vlaanderen, ondertekende op zijn algemene vergadering de Europese verklaring voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor sociale huisvesters.

Met de ondertekening schaart Huurpunt zich achter een aantal belangrijke principes. Denk bijvoorbeeld aan behoorlijk bestuur, het belang van transparantie, maar ook economische, ecologische en sociale duurzaamheid en het actief betrekken van de huurders. Meer informatie over de verklaring kan je hier terugvinden.

Deze verklaring werd door verschillende Europese partners opgesteld, waaronder Housing Europe en the International Union of Tenants. Overal in Europa ondertekenen sectororganisaties deze verklaring. In Vlaanderen deed de VVH, de koepelorganisatie van sociale huisvestingsmaatschappijen, dit ook reeds op het VIVAS congres voor sociale huurders eind 2017.

Quasi de volledige Vlaamse sociale huisvestingssector schaart zich dus ondertussen achter deze principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nu hopen we dat de koepelorganisaties hun sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen overtuigen om ook de bijhorende gedragscode te onderschrijven en vooral ook om hier in hun werking de nodige aandacht voor te hebben.

We wensen hen hier alvast veel succes mee.