Leeftijdsgrens voor Hasseltse woontoren is discriminatie

Gepost op 2017-08-29

In Hasselt wordt een appartementsblok gebouwd specifiek voor jongeren. Wie er woont, mag maximaal 32 jaar oud zijn. Daarvoor zou een leeftijdsgrens worden geïnstalleerd. Het stadsbestuur steunde dit idee. De Vlaamse huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform reageren, samen met heel wat andere experts, afwijzend en spreken van discriminatie.

 

Discriminatie

De stad Hasselt en de betrokken bouwpromotor argumenteren dat het voor jongeren moeilijk is om een plaats te vinden op de Hasseltse woonmarkt. Dat is een terechte bezorgdheid. We weten al langer dat het voor veel personen en gezinnen lastig is om een woning te vinden. Dat geldt echter evengoed voor jong als voor oud. Zomaar een leeftijdsgrens instellen is een vorm van leeftijdsdiscriminatie.

 

Betaalbaar wonen

Dat lokale besturen op zoek zijn naar manieren om toegang tot de woonmarkt te verzekeren is een goede zaak. Alleen is de voorgestelde oplossing niet de juiste. Wanneer actoren en lokale besturen effectief betaalbaar wonen willen aanbieden, dan kunnen ze bijvoorbeeld beter inzetten op het bouwen van meer sociale woningen of via verhuringen via een sociaal verhuurkantoor. Voor jong, voor oud en iedereen ertussenin die er niet op eigen kracht in slaagt om een woning te vinden.

 

Woonfiscaliteit

Dat veel mensen en gezinnen moeilijk hun plek vinden op de woonmarkt, heeft trouwens ook voor een deel te maken met onze onrechtvaardige woonfiscaliteit. Laat het nu net de starters en huurders zijn die, ondermeer door de prijsopdrijvende woonbonus, moeilijker een betaalbare woning kunnen vinden. Misschien moet dat debat maar eens ten gronde worden gevoerd.

 

Herzie de plannen

Het Vlaams Huurdersplatform en de huurdersbonden hopen in elk geval dat de stad en de betrokken actoren rekening houden met het feit dat deze leeftijdsgrens een vorm van discriminatie is en dat ze daarom zelf tot het inzicht komen om hun plannen te herzien.

 

In de pers:

De Standaard

De Morgen

VTM Nieuws

Het Nieuwsblad