Meer mensen hebben recht op sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Gepost op 2021-03-15

De federale regering besliste dat het aantal begunstigden van een sociaal tarief voor gas en elektriciteit tijdelijk fors uitgebreid wordt. Alle huishoudens die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (RVT) zullen hiervan kunnen genieten.

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor de aankoop van elektriciteit en aardgas, hebben van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk recht op het sociaal tarief. Het sociaal tarief geldt enkel voor het domicilieadres.

Het sociaal tarief wordt toegekend aan deze nieuwe rechthebbenden voor de periode van 1 februari tot 31 december 2021. Het komt bijna neer op een verdubbeling tegenover wie nu al recht heeft op het sociaal tarief.

De omschakeling is eenvoudig voor nieuwe begunstigden. Zij blijven klant bij hun leverancier, die het sociaal tarief zal toepassen in plaats van het commerciële tarief. Dit voor de duur die door de overheid wordt voorzien. Aan het einde van deze periode zullen zij vanzelf weer omschakelen op het commerciële tarief, tenzij de maatregel verlengd zou worden. Zolang u van het sociaal tarief geniet, heeft u er dus geen belang bij om van energieleverancier te wisselen.

Wat betekent dit voor u?

Doordat de energieleveranciers pas om de drie maanden op de hoogte worden gebracht van wie sociaal tarief geniet, zullen klanten dit pas in mei op hun energiefactuur zien. Het sociaal tarief wordt dan wel toegepast met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2021. Mocht u merken dat u op de factuur van mei 2021 toch geen sociaal tarief krijgt toegekend alhoewel u hier wel recht op denkt te hebben, neem dan contact met de mutualiteit.

Meer uitleg vindt u bij FOD Economie: Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming in kosten gezondheidszorg, dan kan u hier terecht: Verhoogde tegemoetkoming: betere vergoeding van medische kosten – RIZIV (fgov.be)