Ombudsdienst bemiddelt niet langer in private huurzaken

Gepost op 2021-01-27

Tijdens de eerste periode van de coronacrisis kreeg de ombudsdienst de opdracht om te bemiddelen in private huurconflicten. Sinds 30 september is deze opdracht afgelopen. Na 136 meldingen bemiddelde de ombudsdienst uiteindelijk in 25 situaties. Er is nu ook een eindrapport beschikbaar.

Informatie

Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport is de nood aan voldoende informatie voor de betrokken partijen. Zowel huurders als verhuurders moeten weten welke rechten en plichten ze hebben. Voor veel mensen volstaat de beschikbare informatie om tot een oplossing te komen, maar soms volstaat dat niet. Dan hebben burgers nood aan een eerste advies op maat. Huurders zoeken vooral een antwoord over de toepassing van de regels en over de mogelijkheden om die af te dwingen: ‘Hoe spreek ik mijn verhuurder het best aan? Doe ik dat telefonisch, met een gewone brief of met een aangetekend schrijven? Wanneer zet ik de stap naar de rechter?’.

Dat is exact waarvoor je bij een huurdersbond terecht kan. De ombudsman is zeer positief over de huurdersbonden. “Zij nemen een erg geapprecieerde plaats in, waarmee het goed samenwerken is, ook en opnieuw tijdens de coronagebonden bemiddelingsopdracht”, zo lezen we in het eindrapport.

Hulpverlening

De ombudsdienst besluit ook dat mensen die op zoek zijn naar oplossingen vaak niet enkel nood hebben aan bemiddeling, maar ook aan hulpverlening. Vaak zijn er onderliggende redenen of andere problemen die een oplossing bemoeilijken. Een toegankelijke hulpverlening sluit dus nauw aan bij een goed functionerende geschillenbeslechting.

In het huurdersblad van december 2020 kunt u een ruimer artikel terugvinden over dit eindrapport.
De ombudsman lichtte het rapport ook toe op de radio: dit kunnen jullie hier herbeluisteren.