PUBLICATIE: Het huurboek, na het Vlaams woninghuurdecreet

Gepost op 2020-09-30

Na de laatste staatshervorming werd ook het huurrecht Vlaamse materie. Sinds 2019 is het Vlaams woninghuurdecreet van kracht. Let wel, oudere contracten vallen nog steeds onder de bepalingen van de federale woninghuurwet. Woninghuurwet en woninghuurdecreet zullen dus nog een poos naast elkaar blijven bestaan. In dit boek wordt daarom zowel het gemeen huurrecht, de woninghuurwet als het woninghuurdecreet besproken, maar zoomen we ook in op de woningkwaliteitsbewaking en procesvoering.

De Vlaamse huurdersbonden hebben de traditie om via ‘Het huurboek’ de huurregelgeving op een toegankelijke wijze toe te lichten. In deze nieuwe editie werden alle veranderingen en aanpassingen tot 1 juli 2020 geïntegreerd. Ook de reeds besliste regelgeving over de woningkwaliteit die pas uitvoering krijgt in 2021 wordt besproken. Op deze manier beschikt de lezer over een totaalpakket van de juridische aspecten van het huren (en verhuren). Telkens wordt in een bevattelijke taal uitgelegd wat de huurder kan doen wanneer hij met een probleem wordt geconfronteerd. Het is een boek zowel voor de huurders als voor wie professioneel te maken krijgt met huurproblemen. Het boek is gegroeid uit de dagelijkse praktijk van de huurdersbonden en wordt gekruid met handige tips, in het oog springende voorbeelden en handige modelbrieven.

U kunt dit boek vanaf nu kopen in de boekhandel of online voor €34,95, maar pols zeker naar het verminderd tarief bij uw huurdersbond!