Rekenhof onderzocht energetische renovatie van sociale woningen in Vlaanderen

Gepost op 2021-02-15

Het Rekenhof onderzocht welke maatregelen de Vlaamse overheid nam om de energieprestaties van de bestaande sociale huurwoningen tegen 2020 te verbeteren. Ze analyseerde daarvoor de resultaten van het Vlaams energierenovatieprogramma 2020. Het Rekenhof stelde vast dat dit programma een achterstand heeft opgelopen. De doelstellingen werden in augustus 2020 nog niet volledig gehaald: 6,3% van de sociale woningen voldeed niet aan de doelstelling inzake dakisolatie, 8,1% voldeed niet aan de doelstelling inzake isolerende beglazing en 9,6% voldeed niet aan de doelstelling inzake centrale verwarming.

Handhaving

Het al dan niet behalen van dakisolatie, isolerende beglazing en een up‐to‐date centrale verwarming, wordt ook nauwelijks gehandhaafd via het woningkwaliteitsbesluit. Het beleidsmatig investeringsprogramma dat de Vlaamse Regering voor de sociale woningprojecten uitwerkte, voldoet volgens het Rekenhof bovendien niet aan de vereisten van de Vlaamse wooncode: er is geen verdeling van de middelen over nieuwbouw, vervangingsbouw, renovatie en aanpassingswerken, noch een regionale spreiding. Er is evenmin aangetoond dat het programma tegemoet komt aan de reële woonbehoeften.

Wel heeft de Vlaamse overheid maatregelen genomen om renovatiebeslissingen in de sociale huisvesting meer planmatig en onderbouwd te nemen, hoewel in de praktijk vele renovatieprojecten vaak uit beperkte ingrepen bestaan.

Belang

Het Rekenhof haalt nog aan dat de energiezuinigheid van het patrimonium belangrijk is in het licht van, onder meer, de betaalbaarheid van het wonen in de sociale huisvesting en de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid.

Gebaseerd op het persbericht van het Rekenhof. Het volledige onderzoek kunt u hier terugvinden.