Vraag en antwoord: Wat is een plaatsbeschrijving?

Gepost op 2022-05-19

Bij het begin van de huur wordt vaak een plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit is een document waarin de staat van de woning gedetailleerd en kamer per kamer wordt beschreven. Een plaatsbeschrijving is pas geldig wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord gaan en het document ondertekenen (of indien de vrederechter dit oplegt). Eventuele kosten verbonden aan de intredende plaatsbeschrijving, kunnen voor de helft worden doorgerekend aan de huurder.

Zorg er steeds voor dat alle gebreken worden opgenomen in de intredende plaatsbeschrijving. Zo kan je bij het einde van de huur niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die er al was. Werd er bij het begin van de huur geen correcte intredende plaatsbeschrijving opgemaakt, dan is er een wettelijk vermoeden dat de huurwoning zich bij het einde van de huur in dezelfde staat bevindt als bij het begin. Dat maakt meteen duidelijk dat vooral de verhuurder belang heeft bij een intredende en uittredende plaatsbeschrijving. De verhuurder kan wel aan de hand van andere documenten proberen te bewijzen dat de oorzaak van eventuele schade bij de huurder ligt.

Een intredende plaatsbeschrijving is verplicht voor woninghuurovereenkomsten afgesloten vanaf 18 mei 2007. Toch is maar 34% van de huurdersbondleden zeker dat er ook effectief een plaatsbeschrijving werd opgemaakt. 9% is zeker dat er geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt en 57% weet het niet.