Zullen de huurprijzen binnenkort nog meer stijgen?

Gepost op 2016-11-21

Uit een onderzoek van de Verenigde Eigenaars en Investimmo zou blijken dat verhuurders een rendement verwachten van 4,6%. Daarenboven vrezen ze dat er extra lasten zullen komen. Drie kwart van de bevraagde verhuurders geeft aan dat ze deze zullen doorrekenen in de huurprijs, waardoor de betaalbaarheid voor de huurders onder druk komt.

Volgens gegevens uit het Groot Woononderzoek blijkt dat verhuurders een gemiddeld direct rendement van meer dan 3% hebben, los van de woningprijzen die de laatste jaren heel erg gestegen zijn. Het totale rendement is dus veel hoger dan bij andere beleggingsproducten. Dat verhuurders minder appetijt zouden hebben om te investeren, zien we ook niet terug in andere cijfers, want voor het eerst in decennia is het aantal huurwoningen zelfs gestegen.

Ondertussen is de verhuurder reeds verplicht om in de verhuurde woning minimale dakisolatie te voorzien. Binnenkort wordt ook dubbelglas verplicht. Het is niet meer van deze tijd dat de wind door de ramen waait en je je huurwoning amper kan verwarmen. Het halen van deze minimale kwaliteitsnormen is een verplichting voor de verhuurder, en mag dus niet doorgerekend worden aan de huurder van een lopende overeenkomst. Sommige verhuurders en huurders willen echter wel een meer energiezuinige woning. Volgens de huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform, moeten grotere energierenovaties mogelijk zijn, maar enkel onder een aantal voorwaarden:

  • Er moet een voorafgaand akkoord zijn tussen huurder en verhuurder over de uitvoering van de werken.
  • De mogelijke huurprijsstijging moet geplafonneerd zijn (en gematigd, maximaal een stijging met 5%)
  • Het mag niet gaan over noodzakelijke werken om aan de minimale kwaliteitsnormen te voldoen
  • Er moet een duurzame energiebesparing worden gerealiseerd die ook een aantoonbaar financieel voordeel voor de huurder oplevert.

We weten dat 30% van de huurders na het betalen van de huur te weinig overhoudt om menswaardig te leven. Ook de energiearmoede neemt steeds grotere proporties aan. Voor heel wat huurders is het dus nu al crisis. We zien daarenboven al jaren een stijging van de huurprijzen die hoger is dan de stijging van de inkomens. Om huren weer betaalbaar te maken, zal de overheid dus meer budget moeten uittrekken om in de huurmarkt te investeren.

Het Vlaams Huurdersplatform, maar ook de Verenigde Eigenaars dringen aan op een heroriëntering van de prijsopdrijvende woonbonus naar de sociale huurmarkt en de private huurmarkt. Met deze middelen kunnen er meer sociale woningen worden gebouwd en kunnen deze (energie)kwaliteitsvol worden gerenoveerd. Daarenboven moeten de huursubsidies worden uitgebreid en moet er sterker worden ingezet op sociale verhuurkantoren. Ook vormen van geconventioneerd huren, waarbij verhuurders die betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid verhuren een fiscale ondersteuning kunnen krijgen, moeten geïntroduceerd worden zodat mensen die nu te duur huren een oplossing kunnen vinden.

Bekijk hier de uitgebreide reportage in “de vrije markt”.

Bekijk hier het fragment in het VRT-nieuws.

Bekijk hier het fragment in het VTM-nieuws.