Regionaal bewonersoverleg: jongeren en (sociale) huisvesting

De huidige wooncrisis heeft ook impact op de jonge woningzoekenden. Er zijn te weinig betaalbare woningen van goede kwaliteit. Noodgedwongen blijven deze jongeren bij hun ouders wonen of ze moeten genoegen nemen met een veel te kleine kamer voor te veel geld. Het niet hebben van een eigen plek is essentieel voor de jongeren, ook op sociaal vlak.

Kan de sociale huisvesting iets betekenen voor deze doelgroep?

Na een korte inleiding door Uit De Marge gaan we hierover in gesprek met elkaar.

Gratis, maar inschrijven tot 23/9 (Turnhout) of 3/10 (Oostende).

Kom je graag voorbereid?

Wonen er veel jongeren in je wijk? Welke voorzieningen zijn er in je sociale wijk en sluit dit aan bij wat jongeren nodig hebben? Wordt er voldoende rekening gehouden met de noden van de sociale huurders bij de ontwikkeling van nieuwe projecten (nieuwbouw / renovatie). Wordt de stem van de jongeren hierin gehoord? Vind je dat jongeren voorrang moeten krijgen bij de toewijzing?

Praktische informatie

Dinsdag 27 september op de Campus Blairon 601, 2300 Turnhout van 10:00u tot 12:00u

Vrijdag 7 oktober in het Cultuurcentrum De grote post, Atelier +2, H. Serruyslaan 18A, 8400 Oostende van 10:00u tot 12:00u

Er wordt afgesloten met een broodjeslunch. Terugbetaling van openbaar vervoer is mogelijk.