Congres Sociale Huurders 2018: ‘Maak van je wijk een thuis voor iedereen’

Gepost op 2018-09-11

VIVAS organiseert jaarlijks een congres voor sociale huurders. Op deze dag komen heel wat sociale huurders, experts en beleidsmakers samen om dieper in te gaan op de uitdagingen op de sociale huurmarkt. Dit jaar zal het congres doorgaan op zaterdag 17 november en staat het thema ’een leefbare woonomgeving’ centraal.

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie of beperking, maar ook temperament en karakter zijn verschillend. Die diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving. Maar samenleven in verscheidenheid is niet altijd eenvoudig. Samenleven is niet naast elkaar leven en elkaar gedogen. Samenleven veronderstelt contacten tussen mensen met allerlei achtergronden en met respect voor elkaar. Op welke manier zorgen we er samen voor dat iedereen zich thuis voelt in de wijk? Hoe kan de leefbaarheid worden bevorderd? En welke initiatieven nemen huisvestingsmaatschappijen bijvoorbeeld om sluikstorten, lawaai-overlast, … in de wijk te voorkomen?

De sociale huurders van VIVAS nodigen u op 17 november 2018 uit in de Luminus Arena (stadion KRC Genk) om hier samen over na te denken. Je kan inschrijven tot 26 oktober via je lokale bewonersgroep/ondersteuner of via deze link.

 

Praktisch

Wanneer: zaterdag 17 november 2018 vanaf 10u00
Waar: Luminus Arena (KRC Genk), Stadionplein 4, 3600 Genk
Deelnameprijs: €5 voor sociale huurders, €20 voor anderen

Vragen: mail naar viki.leysen@vlaamshuurdersplatform.be

 

Uitgebreid programma

Gastheer: Erhan Demirci

10u00: Onthaal met koffie, thee en koffiekoeken

10u45: Welkom!
Joy Verstichele (VHP) en Louis Brouwers (VIVAS)

11u00: Samen in verscheidenheid
Geert Inslegers (VHP) schetst een ruim kader over samenleven in een sociale woonwijk

11u25: Ons huis, uw thuis, uw toekomst
Toelichting door Myriam Indenkleef, directeur Sociale Woonmaatschappij Nieuw Dak

11u50: Wat als sociale huurders de leefbaarheid in gedrang brengen?
De vrederechter van Beringen licht toe hoe zij omgaat met leefbaarheidsproblemen

12u15: Een babbel met Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans

12u30: We zingen het woonlied

12u40: Lunch

14u00: Keuze uit volgende activiteiten:

1. Een propere buurt: Welke initiatieven nemen de huisvestingsmaatschappijen: enkele voorbeelden

2. Conflicten tussen huurders oplossen en voorkomen: Hoe gaat de huisvestingsmaatschappij om met burenruzie, overlast,.. en welke stappen zetten ze om dit op te lossen of te voorkomen: enkele voorbeelden

3. Ontmoeting in een superdiverse wijk: Hoe komt contact en betrokkenheid in de buurt tot stand. Kan architectuur van woning en omgeving sociale contacten bevorderen?

4. Het gesprek aangaan: Respectvolle communicatie als sleutel tot de oplossing. Aan de hand van herkenbare voorbeelden.

5. Bezoek aan sociale woonwijk Nieuw Dak: Rondleiding en toelichting door medewerkers van Nieuw Dak. 

6. Turkse Moskee Sledderlo: Laat u onderdompelen in de Turkse cultuur en bezichtig de Moskee van Sledderlo. 

7. Het Mijndepot: Expo en verhalen over het mijnverleden door oud-mijnwerkers.

8. Citéwandeling Winterslag: De tuinwijk van Winterslag was het fysieke én sociale netwerk rond de mijn. Een bezoek aan deze wijk.

16u00: Afsluitende receptie