VIVAS komt naar u toe

Gepost op 2019-06-25

Sinds begin 2019 organiseert VIVAS op verschillende plaatsen in Vlaanderen open bijeenkomsten voor sociale huurders. De bedoeling is om ervaringen te delen en in gesprek te gaan met elkaar en met externe sprekers. Wat aan bod komt, gebruiken we om nadien concrete voorstellen te formuleren aan beleidsmakers, aan de sociale huisvestingsmaatschappijen,… .

 

Verhuizen

Een eerste reeks bijeenkomsten ging door in Brugge en Antwerpen. Het centrale thema was  verhuizen. Wat als je bijvoorbeeld moet verhuizen omwille van renovatie of onderbezetting van de woning? Mag je dan een woning weigeren? Wat met de huurwaarborg en de huurprijs? Heeft de huurder recht op ondersteuning? Wordt de huurder betrokken? Of stel dat je graag wil verhuizen om dichter bij je kinderen te wonen of omwille van een burenruzie. Krijg je dan voorrang als zittende huurder?

Ook de teruggave plicht van de huurwoning zorgde voor heel wat vragen en discussies. Hoe wordt er omgegaan met verbeteringswerken uitgevoerd door de huurder? Wat met het aanrekenen van schade als de woning volledig wordt afgebroken? Is de huurder verplicht te schilderen op het einde van de huurovereenkomst?

 

Senioren en sociale huisvesting

In een tweede reeks bijeenkomsten was het de beurt aan Gent, Leuven en Hasselt. Het onderwerp van deze bijeenkomsten was ‘senioren en sociale huisvesting’. Huisvesting blijft een belangrijk aandachtspunt wanneer je je voorbereidt op je verdere levenstraject. Zijn de sociale woningen en de woonomgeving voldoende aangepast aan het grote aandeel 60+’ers binnen de sociale huisvesting? En wat vinden deze huurders belangrijk? Hoe groot is de bereidheid om te verhuizen naar een meer aangepaste woning? Of moet er meer ingezet worden op levensbestendige woningen? En wat met de zorg? Vereenzaming?

We bereikten in totaal ruim 100 verschillende huurders. Uit de verschillende bijeenkomsten haalden we al heel wat interessante informatie. Deze informatie zal zeker verwerkt worden in de adviezen die we zullen voorleggen aan de (nog niet bekende) minister van wonen naar aanleiding van het congres.

Hou deze website in de gaten of stuur een mailtje naar viki.leysen@vlaamshuurdersplatform.be en blijf zo op de hoogte van de volgende bijeenkomsten.