Vilvoordse huurdersgroepen laten zich horen in aanloop van de lokale verkiezingen

Gepost op 2018-07-10

Op 14 oktober 2018 trekken we opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW, de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van. Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze krijgen slechts een plaatsje in de marge.

De Vilvoordse huurdersgroepen nemen deel aan de campagne ‘Ieders Stem telt Vilvoorde 2038’. ‘Ieders stem telt’ geeft een megafoon aan de stem van mensen die het moeilijker hebben in de samenleving. Het promoboekje ‘Vilvoorde 2038’ bundelt de toekomstdromen voor Vilvoorde van 33 Vilvoordenaars die deelnamen aan de dromentafels. Het boekje bevat voorstellen die aansluiten bij de leefwereld van de deelnemers.
Op donderdag 21 juni om 19u vond de overhandiging plaats van dit ‘Promoboekje Vilvoorde 2038’ aan vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In de Vlaamse steden en gemeenten slaan sociale organisaties de handen in elkaar om te ijveren voor een socialer beleid. Het samenwerkingsverband in Vilvoorde bestaat uit: CAW – Inloopcentrum, Welzijnszorg Brussel-Halle-Vilvoorde, (W)armkracht vzw, PIN vzw, Wijkgezondheidscentrum de Vaart, OCMW Vilvoorde-Lokale Dienstencentra, Zee Na Es vzw, Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde, Archeduc, vzw PWO Zilverpunt, Centrum voor Basiseducatie Halle, Domo, Logo Zenneland, AIF + en Riso Vlaams-Brabant.