Coronahuurvraag: Mijn huurcontract eindigt eind deze maand en ik moet de woning teruggeven

Gepost op 2020-03-20
Mijn huurcontract eindigt eind deze maand. Ik moet het pand teruggeven, er zou een plaatsbeschrijving plaatsvinden en de waarborg bij de bank moet vrijgegeven worden. Het is nu echter zeer onduidelijk of dit alles nog kan doorgaan. Wat nu?

 

ANTWOORD (update 04/10/2021)
U dient natuurlijk zelf eerst na te gaan of de verhuis en ook de intrek in de andere huurwoning praktisch realiseerbaar is. Is dat niet zo, dan mailt u zo spoedig mogelijk naar de verhuurder dat de geplande afspraken niet kunnen doorgaan en dit een situatie van overmacht is. Specifieer waarom het praktisch niet haalbaar is en verwijs naar de maatregelen rond het coronavirus die dit bemoeilijken.

U kan hoe dan ook niet uit uw woning worden gezet, want dit vereist een uitvoerbaar vonnis van de vrederechter, wat in deze korte tijd niet meer haalbaar is. Probeer de verhuurder te overtuigen om de datum met een redelijke termijn uit te stellen en zet dit op papier. De Vlaamse Regering heeft geen versoepelde procedure gemaakt voor een ‘verlenging wegens buitengewone omstandigheden’. De beschermingsmaatregelen opgelegd door de overheid tegen de besmetting van het coronavirus vormen op zich uiteraard wel een goed motief voor buitengewone omstandigheden. Hier vindt u een modeldocument voor zo’n verlenging.

Als de verhuurder ook daar niet akkoord mee gaat, zal hij zich tot de vrederechter moeten richten. Krijgt u een oproeping van de vrederechter, ga dan zeker naar de zitting of laat je bijstaan door een advocaat. Als u zelf gaat, neemt u best ook vooraf contact met de huurdersbond om u voor te bereiden of door te verwijzen naar een advocaat.

Als u van oordeel bent dat alles toch kan doorgaan, dan kunnen de gemaakte afspraken gewoon uitgevoerd worden. In beginsel moet een intredende of uitredende plaatsbeschrijving tegensprekelijk worden opgemaakt. Het is perfect mogelijk om een plaatsbeschrijving door een persoon te laten opstellen aan de hand van een voorgedrukt formulier samen met foto’s. Later dezelfde dag kan de andere partij nog de mogelijkheid krijgen om zijn aanmerkingen bij het opgesteld ontwerp van plaatsbeschrijving te maken. Het is dus niet strikt noodzakelijk dat beide partijen op hetzelfde moment aanwezig zijn, ook al is dat natuurlijk praktischer.

Wil de verhuurder geen uitredende plaatsbeschrijving, maak hier dan geen probleem van. Dat is namelijk eerder nadelig voor de verhuurder. Bij gebrek aan een uittredende plaatsbeschrijving is er een weerlegbaar vermoeden dat men woning in dezelfde staat als bij aanvang achterlaat. Zorg er wel voor dat u de verhuurder een verklaring laat tekenen voor ontvangst van de sleutels en vergeet niet te zorgen voor opname en overdracht van de meters (van de nutsvoorzieningen).

Bij de bank hoeven huurder en verhuurder niet op hetzelfde moment aanwezig te zijn. Maak elk apart een afspraak met de bank wanneer men kan tekenen voor deblokkering van de huurwaarborg.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.