We waarborgen onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting door middel van een Housing First-strategie. Om projecten verder op te schalen, implementeren we vlottere procedures en actuele lijsten van mogelijke locaties voor snel (de)monteerbare units. We zetten in op preventie in diverse beleidsdomeinen en vergroten het aanbod van begeleid wonen. Een betere werking van het Fonds ter bestrijding van uithuiszetting biedt meer zekerheid voor huurder en verhuurder. Meer sociale huurwoningen en aangepaste toewijzingscriteria vormen eveneens een integraal onderdeel van onze aanpak. Wie tot slot zijn intrek neemt in een onbewoond gebouw om dakloosheid te ontvluchten, beschouwen we niet als een crimineel.