Partners

image005

In het Netwerk tegen armoede werken meer dan 50 verenigingen, waar mensen in armoede in het woord nemen, samen in Vlaanderen en Brussel met het uiteindelijke doel om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.

image006

Samenlevingsopbouw komt op voor het recht op een menswaardig leven en voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities: mensen in armoede, sociale huurders, thuislozen, alleenstaanden, mensen zonder wettig verblijf, laaggeschoolde langdurig werklozen,

image008

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een Vlaams kennis- en expertisecentrum, dat de praktijk- en beleidsontwikkeling van sociaal werk ondersteunt en stimuleert.

image010

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratieachtergrond een stem.

image012

HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen. Huurpunt beoogt door beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK’s functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken.

image018

Wonen-Vlaanderen is de administratieve dienst binnen het beleidsdomein Wonen.

image019

Hart boven Hard is een groeiende burgerbeweging die mensen en organisaties samenbrengt en die zich zorgen maakt over de besparingen van de Vlaamse en de Belgische regering. Ze verzetten zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving. Ze verdedigen solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen. Ze werken van onderuit en geloven dat er wél een alternatief is.