Over ons

Het Vlaams Huurdersplatform (VHP) ondersteunt de werking van de huurdersbonden en het netwerk van sociale huurders (VIVAS – Vereniging van Inwoners VAn Sociale woningen). Daarnaast verdedigt het Vlaams Huurdersplatform de belangen van alle huurders, met aandacht voor de meest kwetsbare huurders, vanuit het grondrecht op wonen.

Wij staan de huurdersbonden bij in visie- en werkontwikkeling, onderling overleg, juridisch advies en bestuursondersteuning. Daarenboven behartigen wij hun belangen bij de betrokken overheden, de maatschappelijke organisaties en in de relevante bestuursorganen en adviesraden.

Het VHP ondersteunt de werking van VIVAS door onder andere informatie te verstrekken, de onderlinge samenwerking en het overleg tussen de huurdersgroepen te bevorderen, hun standpunten en belangen te behartigen, studie- en onderzoekswerk te verrichten, vorming en bijscholing aan te bieden en knelpunten te inventariseren en te signaleren aan bevoegde overheden en instanties.

Ook biedt het Vlaams Huurdersplatform ten aanzien van haar leden, het ruimere middenveld, beleidsactoren en de publieke sector zijn expertise aan omtrent huren in Vlaanderen. Jaarlijks wordt tevens een verslag opgemaakt over de globale werking van de huurdersbonden.

We kiezen er bewust voor om de werking en organisatie aan te sturen vanuit een brede vertegenwoordiging van relevante partnerorganisaties en deskundigen. Naast de huurdersbonden en VIVAS, maken ook volgende organisaties deel uit van de vzw: het Vlaams Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Huurpunt en het Vlaams Minderhedenforum. Tot slot maken ook een aantal deskundigen vanuit hun persoonlijke expertise en achtergrond deel uit van de vzw.

Het team

Joy Verstichele
Coördinator
joy.verstichele@vlaamshuurdersplatform.be

Sara Waelbers
Juridisch beleidsmedewerker
sara.waelbers@vlaamshuurdersplatform.be

Viki Leysen
Agogisch beleidsmedewerker
viki.leysen@vlaamshuurdersplatform.be

Kim Coenen
Onthaal- en secretariaatsmedewerker
kim.coenen@vlaamshuurdersplatform.be

Friso Leder
Communicatiemedewerker en ICT-ondersteuning
friso.leder@vlaamshuurdersplatform.be