Over ons

Wij geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten en helpt bij het oplossen van je huurvraag. In ruil voor een jaarlijks lidgeld (€12 – €20) kan je een jaar lang beroep doen op de huurdersbond. Daarenboven ontvang je vier maal per jaar het huurdersblad.

De huurdersbonden zijn regionaal georganiseerd. Je kan steeds contact opnemen met de huurdersbond van de regio waar je huurwoning gelegen is. Hier vind je een overzicht terug van alle huurdersbonden.

Ook als organisatie of vereniging kan je lid worden. Zo kan je uw aangeslotenen, klanten of cliënten gratis advies laten inwinnen. Vraag ook naar onze vormingen op maat.

Wij verdedigen de belangen van alle huurders op verschillende niveaus en ijveren voor het recht op wonen voor iedereen. Dit is het recht te kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, om er ongestoord te kunnen wonen met een grote woonzekerheid.

De huurdersbonden worden in deze opdracht ondersteund door het Vlaams Huurdersplatform.