Actualiteit

Alle huurprijzen mogen opnieuw geïndexeerd worden. Lees hier hoe je die berekent!

Gepost op 2023-09-27

Vorig jaar besliste de Vlaamse Regering dat huurprijzen van panden met een EPC D, E, F of zonder EPC niet of maar half geïndexeerd mochten worden. Vanaf 1 oktober 2023 is een indexatie ook voor deze panden weer toegelaten, maar dan moet een correctiefactor toegepast worden. We zetten alles nog eens op een rijtje.

Pleidooi voor structurele blokkering huurprijsindexering voor energieverslindende huurwoningen

Gepost op 2023-08-29

Het Vlaams Huurdersplatform en de Vlaamse huurdersbonden ijveren voor een verlenging van de tijdelijke indexeringsblokkering voor energieverslindende huurwoningen en huurappartementen.

Laat jij ook een paar honderden euro’s per jaar liggen?

Gepost op 2023-08-28

Sommige huurders hebben recht op een mindering onroerende voorheffing. Wanneer er minstens twee kinderen zijn waarvoor u kinderbijslag ontvangt, wanneer u een handicap hebt die werd vastgesteld voor u 65 werd of indien u grootoorlogsverminkte bent, dan kunt u deze vermindering bekomen. Het kan al snel over enkele honderden euro’s per jaar gaan.

Halfslachtige poging tot uniformiteit leidt tot stijging huurprijzen bij 150.000 sociale huurders

Gepost op 2023-07-17

De Vlaamse Regering beslist op aansturen van minister van Wonen Matthias Diependaele om de sociale huurprijzen opnieuw aan te passen. 150.000 sociale huurders zullen meer huur moeten betalen om de korting voor de andere 13.000 sociale huurders mogelijk te maken.

VMRI is bevoegd voor meldingen huurdiscriminatie

Gepost op 2023-07-14

Het Vlaams mensenrechteninstituut (VMRI) is een onafhankelijke instelling die zich inzet voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten in Vlaanderen. Wie een melding over discriminatie op de huurmarkt wil doen, moet dit nu bij deze instelling doen en niet langer bij UNIA.

Ethias huurdersverzekering voor de leden van de Vlaamse huurdersbonden

Gepost op 2023-06-29

Bescherm je huurwoning met een huurdersverzekering van Ethias als lid van de Huurdersbond met 15% korting.

Meer huurcontracten van korte duur sinds Vlaams Woninghuurdecreet

Gepost op 2023-05-22

Al jarenlang registreren de huurdersbonden gegevens over de huurcontracten van huurders die langskomen voor advies. Zo weten we dat huurders vooral huurcontracten van korte duur afsluiten. De laatste jaren zelfs meer dan ooit tevoren.

Vraag je tweede basispakket van de energiepremie aan!

Gepost op 2023-04-26

Wie de energiepremie van de federale overheid (basispakket energie van 196 euro per maand) niet automatisch kreeg, kan deze zelf aanvragen. Ook als je een gedeelde teller hebt, kan je een aanvraag indienen. Het eerste basispakket kan je nog aanvragen tot komende zondag 30 april. Ondertussen kan je ook het tweede basispakket aanvragen.

VDAB-inschrijvingsplicht voor sociale huurders: een doortrapt plichtenverhaal

Gepost op 2023-04-04

Met ingang van 1 januari 2023 moeten sociale huurders, nieuwe en bestaande, aan een bijkomende verplichting voldoen. Sociale huurders (en dus geen andere medebewoners) tussen 18 en 65 jaar die geen job uitoefenen moeten zich inschrijven bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling).

Overschakeling van energiearm naar energierijk gas

Gepost op 2023-04-02

Mogelijk heb je ook een brief van Fluvius in de brievenbus ontvangen waarin wordt aangekondigd dat jouw gemeente overschakelt van (energie)arm naar (energie)rijk aardgas en dat je best al een installateur of technicus zo snel mogelijk laat nakijken of je gastoestellen geschikt zijn voor dit rijk gas. Fluvius is de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten in Vlaanderen. Daarnaast verzorgt het ook het kabeltelevisie- en rioleringsnet in een kleine honderdtal gemeenten.