Vorming

Naar aanleiding van het Vlaams Woninghuurdecreet organiseren de huurdersbonden in samenwerking met het Vlaams Huurdersplatform diverse vormingen. Neem hier een kijkje.

De huurdersbonden geven ook graag vorming op maat aan uw organisatie. Heeft u interesse? Neem dan zeker contact met de huurdersbond van uw provincie om te polsen welke mogelijkheden er zijn voor vorming op maat.