Vorming

De huurdersbonden geven ook graag vorming op maat aan uw organisatie. Heeft u interesse? Neem dan zeker contact met de huurdersbond van uw provincie om te polsen welke mogelijkheden er zijn voor vorming op maat.