Modeldocumenten

De Vlaamse Huurdersbonden stellen een aantal modeldocumenten ter beschikking. Je kunt deze hieronder gratis downloaden. Lees goed de bijhorende uitleg bij het document, zodat je de juiste brief voor de juiste situatie gebruikt. De verkeerde brief gebruiken kan je soms een smak geld kosten! Twijfel je? Is er geen modelbrief beschikbaar? We raden je aan om hoe dan ook contact met ons op te nemen.

Deze documenten mogen niet verkocht worden. Enkel de Huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform mogen deze contracten in schriftelijke vorm tegen een bescheiden vergoeding ter beschikking stellen van het publiek.

Onderhoud en herstellingen

Wil u uw verhuurder op de hoogte brengen van een probleem met de woning? Gebruik dan onderstaande modelbrief om u verhuurder te verwittigen. Stuur deze aangetekend op. Komt er geen oplossing uit de bus? Neem dan contact met de huurdersbond van uw regio.

Modelbrief uitvoering herstelllingen

Huurcontract korte duur (maximaal 3 jaar)

Wenst u een huurcontract voor maximaal 3 jaar af te sluiten, dan kunt u hieronder een modelcontract terugvinden, aangepast aan de gewijzigde bepalingen van de Woninghuurwet door de Programmawet van 27 december 2006, de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen en de Wet van 26 april 2007 houdende bepalingen inzake Woninghuur. U kunt dit contract hier gratis downloaden:

Modelcontract korte duur

Huurcontract lange duur (9 jaar)

De huurdersbonden raden u aan steeds voor het negenjarig huurcontract te kiezen. Dit contract biedt u zowel meer voordelen op het vlak van woonzekerheid als op het vlak van uw eigen opzegmogelijkheden omdat je een huurcontract van korte duur doorgaans niet tussentijds op elk moment kan opzeggen. In het standaard huurcontract voor korte duur dat de huurdersbonden hebben uitgewerkt, is die mogelijkheid wel voorzien. Maar ook dan nog is het 9-jarig huurcontract voordeliger voor de huurder, als je van plan bent de woning drie jaar of langer te huren. U kunt hieronder het modelcontract terugvinden, dat is aangepast aan de gewijzigde bepalingen van de Woninghuurwet door de Programmawet van 27 december 2006, de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen en de Wet van 26 april 2007 houdende bepalingen inzake Woninghuur. Dit modelhuurcontract geldt enkel indien de huurder met instemming van de verhuurder de woning tot hoofdverblijfplaats bestemt. Je kan dit modelcontract hier gratis downloaden:

Modelcontract 9 jaar