Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven de huurdersbonden aan hoe ze omgaan met de persoonsgegevens van hun leden.

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren. De huurdersbonden beschermen uw persoonsgegevens op een rechtmatige en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft uw huurdersbond de bestaande wetgeving na. Meer informatie over deze wetgeving kunt u bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bekomen.

Uw huurdersbond is uw aanspreekpunt voor de verwerking van uw gegevens. Samen met het Vlaams Huurdersplatform vzw organiseren zij een optimale gegevensbescherming. De huurdersbonden stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt toevertrouwen.

Tijdens uw interactie met de huurdersbond, deelt u persoonlijke informatie:

  • persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortejaar, …
    gegevens die noodzakelijk zijn om u te kunnen identificeren als individu.
  • gegevens met betrekking tot het huurcontract zoals de huurprijs, de duur, …
    gegevens die noodzakelijk zijn om u juridisch advies te kunnen geven.
  • gegevens over een aantal sociologische kenmerken zoals gezinssamenstelling, scholingsgraad, …
    gegevens die noodzakelijk zijn voor statische doeleinden. Ze worden anoniem verwerkt in jaarrapporten. De huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform vzw zijn verplicht deze opdracht uit te voeren in het kader van hun erkenning door de Vlaamse overheid.

De huurdersbond verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend om u optimaal te kunnen adviseren en informeren. Deze gegevens worden vertrouwelijk bijgehouden en beschermd. Enkel noodzakelijke gegevens worden verzameld, geregistreerd en bijgehouden.

De huurdersbond deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de opvolging van uw dossier en enkel als u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

Wij gebruiken uw gegevens om u via de huurdersbrief en het huurdersblad te informeren. U heeft het recht zich uit te schrijven door de instructies te volgen onderaan de mail.

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, te laten aanpassen of verwijderen.

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft de huurdersbond een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder een beveiligde bedrijfsomgeving en een beveiligd registratieprogramma.

De huurdersbond zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Na vijf jaar worden uw gegevens verwijderd.  

Door gebruik te maken van de dienstverlening van de huurdersbonden of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, dan kan de huurdersbond u geen advies geven.

De huurdersbond behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop de huurdersbond persoonsgegevens verzamelt, neem dan contact op met de huurdersbond waar u lid bent.