Huurders vonden ook in 2023 de weg naar de huurdersbonden

Gepost op 2024-05-29

In 2023 stelden veel meer huurders vragen over de indexering van hun huurcontract dan voorheen. Ook de kennis van de EPC-score van de woning steeg sterk. Dat blijkt uit het gezamenlijk jaarrapport van de huurdersbonden over 2023.

Elk jaar maakt het Vlaams Huurdersplatform een gezamenlijk jaarverslag op over de vijf Vlaamse huurdersbonden. Daaruit vind je heel wat informatie over hun werking en over evoluties op de huurmarkt. We distilleren een aantal opvallende zaken.

Adviesvragen

De meeste vragen van huurders gaan nog steeds over onderhoud en herstellingen die de verhuurder zou moeten uitvoeren. Wat nieuw is, zijn de vele vragen over huurindexeringen. Meer dan één op de 10 adviesvragen ging over deze indexering.

Op zich hoeft dat niet te verwonderen. In 2022 werd in allerijl een tijdelijke indexeringsblokkering beslist, die ook in 2023 doorwerkte. Die nieuwe regels leiden tot veel vragen. Doordat de indexeringsbeperking gelinkt was aan de EPC-score, stellen we ook vast dat veel meer huurders dan voorheen zicht kregen op hun EPC-score. Toch heeft nog steeds 6 op de 10 huurders die voor advies langskwamen geen idee of er een EPC-attest is en welke score die zou hebben.

Huurprijzen

Huurders die bij de huurdersbond langskwamen betaalden gemiddeld 711,57 euro per maand in 2023, zonder kosten en lasten. Dat is een stijging van 4,88% tegenover 2022 toen de gemiddelde huurprijs 678,48 euro bedroeg. Analyseren we de gemiddelde huurprijsstijgingen over de laatste tien jaar, dan zien we dat deze is gestegen met maar liefst 30%.

Kijken we naar de huurcontracten van huurders wiens huurcontract werd afgesloten in 2023, dan betalen zij gemiddeld 785,82 euro.

Dossiers

In 2023 behandelden de huurdersbonden samen meer dan 18.000 dossiers. Een stuk meer dan twee jaar geleden. Toch blijft de telefoon roodgloeiend staan. We zullen de volgende Vlaamse regering dan ook vragen om de werking van de huurdersbonden te versterken, zodat alle huurders met prangende vragen snel en kwalitatief geholpen kunnen worden.

Het volledige jaarverslag kan je hier terugvinden.