Een geslaagd congres voor sociale huurders: kiezen voor sociaal wonen

Gepost op 2024-05-29

Op 25 mei verzamelden ongeveer 120 sociale huurders en andere enthousiaste deelnemers zich aan Hogeschool Howest in Kortrijk voor het jaarlijkse congres voor sociale huurders. Dit jaar stond het congres in het teken van het thema “Kiezen voor sociaal wonen,” een onderwerp dat bijzonder relevant is met de verkiezingen in zicht.

De dag begon met een warm welkom en een kopje koffie, waarna we vol enthousiasme van start gingen. Niemand minder dan Xavier Taveirne, bekend van de VRT, leidde het voormiddaggedeelte. Danielle Vernimmen, woordvoerder van VIVAS, verwelkomde iedereen en benadrukte het belang van sociaal wonen. Ze moedigde de deelnemers aan om resoluut te kiezen voor sociaal wonen bij de komende verkiezingen. Ze verwees naar het memorandum van VIVAS met belangrijke eisen en aanbevelingen voor verbetering.

Karel Maddens, directeur van de lokale huisvestingsmaatschappij SW+, volgde met een inspirerende toespraak. Hij belichtte de uitdagingen en kansen om het sociale huursysteem te versterken.

Politiek debat

Na deze prikkelende inleidingen was het tijd voor het politiek kopstukkendebat. Elke partij met vertegenwoordigers in het huidig Vlaams parlement had iemand afgevaardigd om deel te nemen aan dit politiek debat, wat zorgde voor een evenwichtige discussie. De volgende debaters waren aanwezig:

Adeline Blancquaert (Vlaams Belang)
Nick Wenmaekers (Open Vld)
Jeremie Vaneeckhout (Groen)
Matthias Diependaele (N-VA)
Ilona Vandenberghe (PVDA)
Lynn Callewaert (CD&V)
Maxim Veys (Vooruit)

Het debat was opgebouwd rond vier stellingen, opgesteld en ingeleid door de sociale huurders zelf. De stellingen werden eerst aan het panel van politici voorgelegd en daarna aan het publiek, waarbij zowel panelleden als het publiek groene en rode kaarten gebruikten om hun standpunt te tonen. De discussies waren levendig en gepassioneerd, wat zorgde voor een pittig en dynamisch, maar ook sterk inhoudelijk debat over de toekomst van sociaal wonen.

Aan het einde van het debat kreeg elke politieke partij nog één minuut de tijd om hun belangrijkste boodschappen mee te geven aan de sociale huurders en andere aanwezigen. Vervolgens kregen ze een kaartje op groeipapier met ‘vergeet-ons-nietjes’ als cadeautje. De boodschap is duidelijk. Hierna volgde een korte nabeschouwing van Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform, over het debat en de voorgestelde woonoplossingen.

Het volledige debat kunt u terugkijken via Youtube.

Naar jaarlijkse gewoonte sloten we het voormiddaggedeelte af met het woonlied. Het was een geslaagde ochtend, vol inzichten en boeiende discussies over de toekomst van sociaal wonen.

Middagprogramma

Na een smakelijke lunch konden de aanwezigen kiezen voor een van de twee workshops of een uitstap.

Werkgroep 1 richtte zich op het belang van stemmen en ging ook dieper in op andere manieren van participatie. Ellen van Doren en Patrick Vinck van Ieders Stem Telt bespraken het belang van verkiezingen en het verschil dat je kan maken door te stemmen. Ze gingen in op de zorgen van de huurders. Daarna was het woord aan Lieven Boelen, onderzoeker aan de UGent. Aan de hand van concrete voorbeelden toonde hij aan hoe politieke participatie kan bijdragen tot een gedragen beleid. Hier kun je de slides van Lieven Boelen terugkijken.

Werkgroep 2, geleid door Joy Verstichele, bood een overzicht van tien jaar sociaal woonbeleid. Wat beloofden onze ministers van wonen en hun regeringen? En zijn ze die beloftes nagekomen? De workshop onderzocht de impact van de afgelopen beleidsbeslissingen op het sociale woonbeleid en op het dagelijkse leven van sociale huurders. De presentatie vind je hier terug. Johan De Troyer, sociale huurder en woonactivist, gaf daarna een beeld van wat ze met de Gentse volksraadpleging hebben bereikt en hoe ze hier verder zijn mee om gegaan. Dit alles gaf de deelnemers volop stof tot nadenken.

Andere deelnemers kozen voor een bezoek aan een sociale woonwijk onder leiding van Thomas Raes, directeur van woonmaatschappij SW+. In de eerste wijk werd het belang van samenwerking met verschillende diensten zoals buurtcafé, buurtbib en eerstelijnszorg belicht. In het tweede project bezochten ze modulaire woningen voor jongvolwassenen in de jeugdhulp, waarbij samenwerking met technische diensten voor groenaanleg centraal stond. De deelnemers waren enthousiast.

Tot slot bezochten enkele deelnemers het museum Texture of maakten een stadswandeling in Kortrijk.

Rond 16:00 uur verzamelden alle deelnemers zich bij de Blue Bar om gezamenlijk het glas te heffen op een geslaagde, gezellige en inspirerende congresdag.

We bedanken de provincie voor hun financiële ondersteuning, de medewerkers van Huurdersbond West-Vlaanderen voor hun organisatorische hulp, en uiteraard alle sprekers voor hun deskundige bijdragen. De deelnemers keerden moe maar vol nieuwe ideeën en inspiratie huiswaarts.

Naast de foto’s in dit verslag is hier een kleine fotoselectie te vinden – een volledige fotogalerij is (tijdelijk) hier te vinden.