We tekenen een bindend groeipad uit per gemeente. Voor elke centrumstad ligt de lat op minstens 20% sociale woningen, voor andere gemeenten minstens 10%. Om dat waar te maken herbekijken we het financieringssysteem voor de bouw van sociale woningen. Nu ‘financiert’ de Vlaamse regering de Woonmaatschappijen met een ingewikkeld systeem van leningen. En moeten zij vaak kiezen tussen renoveren of bouwen.
Maar ook private projectontwikkelaars moeten hun steen bijdragen. We verplichten dat elk groot bouwproject (van 17 woningen of meer) uit minstens een derde sociale woningen bestaat.