Huurders- en verhuurdersverenigingen pleiten voor tijdelijke coronahuurtoelage

Gepost op 2020-04-15

De coronacrisis zorgt voor woelige tijden op de huurmarkt. Al vóór deze crisis gaf de helft van de huurders op de private huurmarkt aan te kampen te hebben met betaalbaarheidsproblemen. Nu de coronacrisis volop woedt, wordt dit probleem nog verscherpt. Voor de eerste keer ooit trokken de huurdersbonden en de Verenigde Eigenaars samen aan de alarmbel. Meer nog, ze vragen ook een gezamenlijke oplossing: een tijdelijke coronahuurtoelage.


Betaalbaarheidsprobleem

De cijfers zijn ondertussen genoegzaam bekend. Eén derde van de private huurders houdt na het betalen van de huur te weinig over om menswaardig te leven. De helft van de private huurders betaalt meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Nu de inkomsten van heel wat mensen nog meer onder druk staan, is huurachterstal het onvermijdelijke gevolg, zelfs bij huurders die tot nu toe altijd op tijd de huur konden betalen. De kwetsbare positie van huurders raakt op die manier ook verhuurders.

Vanaf juni kan het ‘fonds ter bestrijding van uithuiszettingen’ aangesproken worden. Dat fonds ‘beheert’ huurachterstal, maar grijpt niet in op de betaalbaarheid. De minister van Wonen rekent op solidariteit van verhuurders, maar dit zal altijd onvoldoende zijn. Ook de overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen.

 

Huurtoeslag

De huurdersbonden en de Verenigde Eigenaars vragen daarom een maandelijkse huurtoeslag voor huurders die aan de inkomens- en bezitsvoorwaarde voldoen voor sociale huur maar ondertussen op de private huurmarkt huren. Het gaat over zowat 220.000 extra huishoudens. We vragen dat huurders die aan de voorwaarden voldoen een bedrag krijgen gelijk aan dat van de huurpremie van april tot juli (of tot zolang de beschermende crisismaatregelen duren). Iedereen die nu reeds is ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij zou het bedrag automatisch moeten ontvangen, aangezien zij al zeker aan de voorwaarden voldoen. Andere huurders die tevens tot de doelgroep behoren, maar niet ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning kunnen zelf een aanvraag indienen, eventueel met ondersteuning van een woonwinkel of het OCMW.

 

Sociaal

Deze toelage is uiterst sociaal en doelgericht, omdat het bij die huurders terecht komt die het moeilijk hebben op de private huurmarkt en die nu al met een betaalbaarheidsprobleem kampen. Op korte termijn kan deze maatregel echt het verschil maken. De huurdersbonden en de Verenigde Eigenaars rekenen er op dat de overheid de private huurmarkt niet in de steek laat.