Webinar: Het nieuwe toewijzingssysteem in de sociale huur in de praktijk 

Gepost op 2022-11-04

SAM en het Vlaams Huurdersplatform brachten op 13 oktober 2022 verschillende betrokkenen samen voor een druk bijgewoond webinar over het nieuwe toewijzingssysteem in de sociale huur. De nieuwe regelgeving, die zal ingaan op 1 oktober 2023, heeft grote gevolgen voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Lokale besturen, woon- en welzijnsorganisaties moeten er vandaag al mee aan de slag. Nina Van Acker (Wonen Vlaanderen) legt in het webinar de nieuwe Vlaamse regelgeving uit. Wim Boone (HUURpunt) reflecteert kritisch over de impact van het nieuwe systeem vanuit het perspectief van de meest kwetsbare kandidaat-huurders. Mauranne Debosschere (W13) toont ons welke aanpak en visie haar organisatie heeft in de implementatie van het systeem in de regio. Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform) deed tot slot een aantal aanbevelingen om woon- en welzijnsactoren te versterken in hun rol bij de totstandkoming en uitvoering van het nieuwe toewijzingssysteem.

Je kan het webinar herbekijken via deze link: https://www.samvzw.be/webinar-toewijzing-sociale-huur