Vorming Vlaams Woninghuurdecreet 2019

in Aalst – Gent – Ronse – Eeklo

Met het Vlaams Woninghuurdecreet, dat op 1 januari 2019, in werking trad, zijn er heel wat regels van de woninghuur gewijzigd. Het Vlaams Huurdersplatform en de Vlaamse Huurdersbonden organiseren daarom verschillende vormingen.

Op 16 mei 2019 wordt een eerste vorming over het Vlaams Woninghuurdecreet georganiseerd.

Wanneer?

  1.   16 mei 2019 – Administratief centrum, Werf 9 – 9300 Aalst, zaal: De Foyer
                                 i.s.m. en met ondersteuning van de Stad Aalst
  2.   06 juni 2019 – Zebrastraat NV, Zebrastraat 32/0001 – 9000 Gent, zaal: Ned Kahn
  3.   13 juni 2019 – CC De Ververij, Wolvenstraat 37 – 9600 Ronse, zaal: lokaal 107
                                 i.s.m. en met ondersteuning van de Stad Ronse
  4.   20 juni 2019 – Stadskantoor, Industrielaan 2 – 9900 Eeklo, zaal: vergaderzaal 0.1


Praktisch:

13.00u             Onthaal

13.15u             Deel 1  (duur en opzegging huurcontract, vervreemding,  onderhuur, ontbinding huurcontract,
overlijden huurder of verhuurder & medehuur)

14.45u             Pauze

15.00u             Deel 2  (leveringsplicht verhuurder, kwaliteitsvereisten, rustig huurgenot, onderhoud en herstelplicht huurder en verhuurder, brand,
huurprijsaanpassingen, verdeling kosten en lasten, waarborg en huurwaarborglening & teruggaveplicht huurder)

16.30u             Vragen

16.45u             Einde

 

Voor wie? Sociale professionals, medewerkers van lokale besturen, medewerkers van eerstelijnsdiensten,  …..

Kostprijs? 20 € te storten t.a.v. Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. op BE55 8802 5474 1144, met vermelding van uw naam en organisatie.

Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt!

 

Wenst u in te schrijven voor Aalst:    via deze link

Wenst u in te schrijven voor Gent:    via deze link

Wenst u in te schrijven voor Ronse:  via deze link

Wenst u in te schrijven voor Eeklo:   via deze link

 

Heeft u liever een vorming op maat van uw organisatie, dienst of school, dan kan u steeds de (link website Huurdersbond) van uw provincie contacteren.