Het bezit van een eigen woning is de beste garantie tegen armoede. Al te veel jonge gezinnen geraken echter niet meer aan een krediet om een eigen woning te kunnen aankopen. De Vlaamse overheid moet daarom overheidswaarborgen voorzien die de risico’s van de banken indekken. Het Vlaams Belang wil ook werk maken van een sterke huurmarkt met voldoende betaalbare en kwalitatieve woningen. Mensen mogen zich nooit zorgen hoeven te maken over hun woonbehoefte.
Het Vlaams Belang wil een crisisplan voor een versnelde bouw en renovatie van sociale woningen om de wachttijden in te korten. Vergunningen moeten voor sociale woonprojecten moeten sneller worden afgeleverd. Het Vlaams Belang wil ook een kwalitatieve uitbreiding van de private huurmarkt. Het stelsel van geconventioneerd huren/budgethuren moet worden uitbreid. Financiële stimuli voor renovaties en intensieve controles moeten zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de huurwoningen. Het conformiteitsattest moet verplicht zijn. Private huurders met een beperkt inkomen moeten beter ondersteund worden. Het stelsel van huurpremies en huursubsidies moet uitgebreid en vereenvoudigd worden.
Het Vlaams Belang pleit ook voor een kordater migratiebeleid. In 2022 groeide de Vlaamse bevolking enkel door migratie aan met 70.031 inwoners, de bevolking van een stad als Oostende of Genk. Als we de druk op de woonmarkt en het tekort aan betaalbare kwalitatieve woningen willen doen afnemen, moeten we de massamigratie een halt toeroepen.