Wij willen een Vlaamse woningmarkt die klaar is voor de toekomst. Om demografische evoluties op te vangen moet het aanbod aanzienlijk uitbreiden. Daarnaast moet de kwaliteit en de energetische prestatie van ons gebouwenpark omhoog.
Een eigen huis blijft de beste bescherming tegen armoede en een garantie voor een goede oude dag. De N-VA blijft dan ook volop inzetten op het verwerven van een eigen woning.
Hoewel de vastgoedmarkt en private huurmarkt een vrije markt zijn die onderhevig is aan vraag en aanbod, kan de overheid toch faciliterend optreden: door het stimuleren van de (uitbreiding van de) aanbodzijde via budgethuur, door de drempels weg te werken voor de toegang tot de huurmarkt en eigenaarsmarkt via gerichte ondersteuning zoals de huurpremie, huursubsidie en de Vlaamse Woonlening.
Tot slot, willen we in een warm en solidair Vlaanderen investeren in sociaal wonen voor zij die er echt nood aan hebben. Maar de Vlaamse belastingbetaler mag een tegenprestatie verwachten en naast de rechten moeten er ook plichten geplaatst worden. Zo vinden we het een plicht van een sociaal huurder om Nederlands te leren en stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Zo wordt een sociale woning een tussenstop richting zelfredzaamheid.