We voeren een proactief beleid voor meer betaalbaar huuraanbod (leegstandsbeleid, stadsontwikkeling,…)
Op korte termijn versnellen en automatiseren we de toekenning van huurtoelagen. Om te vermijden dat verhuurders de gerichte inkomensondersteuning kunnen doorrekenen in een hogere huurprijs, hanteren we een huurprijsobjectivering.
We stoppen de trend naar steeds meer kortlopende huurcontracten en Airbnb omdat ze wonen duur en onzeker maken. We maken van 9-jarige huurovereenkomsten terug de norm.
We verplichten het conformiteitsattest om de kwaliteit te verhogen en bieden verhuurders de optie om zich hierin te laten ondersteunen. Op korte termijn beperken we de huurprijzen van energieverslindende woningen.