Omdat de huurwaarborg voor heel wat nieuwe huurders een grote uitdaging is, beperken we die terug tot twee maanden huur. Een centraal huurwaarborgfonds kan de nodige zekerheid bieden voor verhuurders en tegelijk drempels wegnemen voor potentiële huurders met weinig eigen middelen. Extra begeleiding moet mensen die daar nood aan hebben helpen bij de zoektocht.
We tolereren geen discriminatie op de huurmarkt. De Vlaamse overheid moet inzetten op handhaving van de antidiscriminatiewetgeving door zelf random praktijktesten te organiseren.