Eigenaars aanmoedigen om te verhuren via woonmaatschappijen en huurpremies sneller toekennen, kunnen op korte termijn heel veel mensen helpen.
Onze doelstelling zetten we op 15 jaar. Tegen 2040 willen we 200.000 extra sociale huurwoningen in Vlaanderen. Om dat te bereiken moeten we in 2024 meteen starten met een ambitieus Actieplan. We geven meer slagkracht aan woonmaatschappijen, verwerven meer gronden en panden, herintroduceren de sociale norm en formuleren een ambitieuzer én afdwingbaar Bindend Sociaal Objectief. We schrappen onnodige regels en procedures die het bouwen van sociale woningen bemoeilijken en zetten sociaal wonen terug waar het hoort: in een positief daglicht.