De verhuurder moet vanaf 1 oktober 2023 de correctiefactor bij élke huurindexatie toepassen. U past dit dus niet alleen bij een indexatie in 2023 toe, maar ook in de jaren nadien.

Pas als er een beter EPC voorligt of er een nieuw huurcontract van start gaat, moet de verhuurder de correctiefactor niet meer toepassen.