Als de verhuurder te veel aanrekent, is een huurder niet verplicht dat te betalen. Wil jij zeker zijn dat de indexatie correct is gebeurd, neem dan zeker contact met je Huurdersbond. Als de verhuurder voet bij stuk houdt, moet hij naar de vrederechter gaan. Die zal vaststellen dat de verhuurder onterecht een te hoge huurprijs vraagt.