De verhuurder kan de huur niet zomaar verhogen terwijl het woninghuurcontract loopt. De verhuurder kan de huurprijs wel jaarlijks indexeren indien het huurcontract dit niet uitsluit.

Ook kan hij de huurprijs herzien indien hij kan aantonen dat ten gevolge van verbeteringswerken de marktwaarde met minstens 10% van de wettelijk eisbare huurprijs gestegen is of dat ten gevolge van nieuwe omstandigheden (bv. aanleg van een stationsplein waardoor de waarde van woningen er gestegen zijn) de marktwaarde met minstens 20% gestegen is. Zo een huurprijsherziening kan slechts geldig overeengekomen worden tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van een driejarige periode.

Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 is ook een huurprijsverhoging door energiewerken mogelijk. Huurder en verhuurder kunnen onderling afspreken om energiewerken uit te voeren in ruil voor een iets hogere huurprijs. Wanneer er geen akkoord is, kan de rechter een herziening van de huurprijs toestaan als blijkt dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van de investeringen ten minste 10% hoger ligt dan de eisbare huurprijs op het tijdstip van de indiening van het verzoek. Energiewerken die noodzakelijk zijn om de woning in lijn te brengen met de minimale kwaliteitsvereisten kunnen niet leiden tot een huurprijsherziening.

Krijg je dus een voorstel van huurprijsherziening in je bus of heb je een huurprijsverhoging betaald, kom dan zeker langs bij je huurdersbond om na te gaan of deze huurprijsverhoging wel wettelijk is.