Neen. De verhuurder kan uw huur niet zomaar verhogen terwijl het woninghuurcontract loopt. De verhuurder kan uw huurprijs wel jaarlijks indexeren indien het huurcontract dit niet uitsluit.

Ook kan hij de huurprijs herzien indien hij kan aantonen dat ten gevolge van verbeteringswerken de marktwaarde met minstens 10% van de wettelijk eisbare huurprijs gestegen is of dat ten gevolge van nieuwe omstandigheden (bv. aanleg van een stationsplein waardoor de waarde van woningen er gestegen zijn) de marktwaarde met minstens 20 % gestegen is. Zo een huurprijsherziening kan slechts geldig overeengekomen worden tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van een driejarige periode. Krijg je dus een voorstel van huurprijsherziening in je bus of heb je een huurprijsverhoging betaald, kom dan zeker langs bij je huurdersbond om na te gaan of deze huurprijsverhoging wel wettelijk is.