Ja. Zelfs wanneer uw schriftelijk woninghuurcontract hierover niks bepaalt dan mag de verhuurder de basishuurprijs indexeren. Hij moet dit wel schriftelijk aan u verzoeken. Dit kan maar één maal per jaar, ten vroegste op de verjaardag van de aanvang van de huurovereenkomst en hij kan hooguit drie maanden terugkeren in de tijd. Hier kunt u zelf berekenen of de indexering klopt. Er zijn maar twee regels waarbij indexering niet mag worden toegepast:

  • Wanneer uw huurcontract uitdrukkelijk vermeldt dat indexering niet toegelaten is.
  • Wanneer u een mondeling huurcontract heeft gesloten na 30 mei 1997 en de verhuurder niet kan aantonen dat dit werd afgesproken.

Wil u een overzicht van de indexcijfers? Dan kunt u dit hier terugvinden.