Neen. De verhuurder of syndicus mag zonder uw toestemming nooit uw woning betreden. U heeft steeds het recht om de toegang te weigeren. Wel beschikt de verhuurder over een bezoekrecht, maar hij moet dit vooraf aankondigen en dit recht met gematigdheid uitoefenen.