Als huurder mag je steeds kiezen hoe je de huurwaarborg wil betalen. Er zijn vier mogelijkheden:

  • De huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. Het bedrag mag maximaal twee maanden huur zijn.
  • Een bankwaarborg: Je kan een huurwaarborg vragen bij je bank. De bankwaarborg kan maximaal 3 maanden huishuur zijn en kan je in schijven afbetalen aan de bank. De bank mag dit niet weigeren als ook je inkomsten bij deze bank aankomen, maar kan wel een administratieve vergoeding aanrekenen. Neem contact met je bank als je deze vorm wil.
  • Een bankwaarborg via het OCMW: Je kan ook een bankwaarborg vragen via het OCMW. Deze kan je dan in schijven afbetalen aan het OCMW. Neem hiervoor contact met het OCMW van de gemeente waar je woont.
  • In uitzonderlijke gevallen kan je ook een huurwaarborg aangaan die bestaat uit andere materiële zaken. Hierop staan geen verdere regels, maar een waarborg in cash geld is altijd verboden.