Je contract is afgesloten voor 1 januari 2019
Als huurder mag je steeds kiezen hoe je de huurwaarborg wil betalen. Er zijn vier mogelijkheden:

  • De huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. Het bedrag mag maximaal twee maanden huur zijn.
  • Een bankwaarborg: Je kan een huurwaarborg vragen bij je bank. De bankwaarborg kan maximaal 3 maanden huishuur zijn en kan je in schijven afbetalen aan de bank. De bank mag dit niet weigeren als ook je inkomsten bij deze bank aankomen, maar kan wel een administratieve vergoeding aanrekenen. Neem contact met je bank als je deze vorm wil.
  • Een bankwaarborg via het OCMW: Je kan ook een bankwaarborg vragen via het OCMW. Deze kan je dan in schijven afbetalen aan het OCMW. Neem hiervoor contact met het OCMW van de gemeente waar je woont.
  • In uitzonderlijke gevallen kan je ook een huurwaarborg aangaan die bestaat uit andere materiële zaken. Hierop staan geen verdere regels, maar een waarborg in cash geld is altijd verboden.

 

Je contract is afgesloten na 1 januari 2019
De verhuurder kan een huurwaarborg vragen van maximaal drie maanden. Als huurder mag je steeds kiezen hoe je die huurwaarborg wil betalen. Er zijn vier mogelijkheden:

  • De huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. Het bedrag mag maximaal drie maanden huur zijn.
  • Een bankwaarborg via het OCMW: Je kan ook een bankwaarborg vragen via het OCMW. Deze kan je dan in schijven afbetalen aan het OCMW. Neem hiervoor contact met het OCMW van de gemeente waar je woont. Het bedrag mag maximaal drie maanden huur zijn.
  • Een huurwaarborg als zakelijke zekerheidsstelling op naam van de huurder. De Korfina-huurwaarborg is de meest bekende. Ook dit kan voor een bedrag van maximaal 3 maanden.
  • Borgstelling: Mits akkoord van de verhuurder kan de huurder een borgsteller voorstellen voor eveneens een maximaal bedrag van 3 maanden huur.

Hanteer je één van de eerste drie mogelijkheden, dan kan je het neutraal formulier vragen om te overhandigen aan de verhuurder.
Heb je moeilijkheden om de huurwaarborg in 1 keer te betalen, dan kom je misschien in aanmerking voor de huurwaarborglening. Neem een kijkje op de website van het Vlaams Woningfonds om te zien of je in aanmerking komt.