Je contract is afgesloten voor 1 januari 2019

De woninghuurwet laat de partijen vrij om in hun huurcontract te bepalen welke kosten en lasten voor de huurder zijn. Je woninghuurcontract is dus bepalend om na te gaan welke kosten en lasten de verhuurder kan aanrekenen. Wanneer hierover niets bepaald is, dan geldt het algemeen principe. Dit stelt dat kosten en lasten verbonden aan de eigendom of het beheer van een woning ten laste van de verhuurder zijn. Kosten en lasten verbonden aan het gebruik van de woning zijn dan weer ten laste van de huurder.
Lees dus zorgvuldig je contract na om te kijken of er geen specifieke regeling wordt vermeld. In elk geval mag de onroerende voorheffing nooit doorgerekend worden aan de huurder.

Je contract is afgesloten na 1 januari 2019

Het woninghuurdecreet bepaalt welke kosten en lasten aan de huurder kunnen worden doorgerekend. Energieverbruik kan worden doorgerekend aan de huurder, net als kleine herstellingen. Kosten van de syndicus kunnen voor 34% worden doorgerekend voor zover aanwezig en voor zover deze ook taken uitvoert die betrekking hebben op het dagelijks gebruik van het gebouw. Kosten voor een conciërge kunnen voor 75% aan de huurder doorgerekend worden indien aanwezig in het appartementsgebouw en voor zover deze daadwerkelijk in hoofdzaak conciërgetaken ten behoeve van huurders en bewoners uitvoert. Voor de lift mag enkel het periodiek onderhoud doorgerekend worden voor maximaal 50%. Kosten door oneigenlijk gebruik zijn voor de huurder.

De Vlaamse regering maakte een indicatieve lijst welke kosten en lasten ten laste van de verhuurder of huurder zijn. Die kunt u hier raadplegen.
Zelfs al staat het anders in het huurcontract, dan nog blijft bovenstaande geldig. Voor zaken die hier niet worden opgesomd geldt het algemeen principe. Dit stelt dat kosten en lasten verbonden aan de eigendom of het beheer van een woning ten laste van de verhuurder zijn. Kosten en lasten verbonden aan het gebruik van de woning zijn dan weer ten laste van de huurder. Gaat het over een kost of last die niet is opgenomen in de indicatieve lijst en twijfel je, neem contact op met je huurdersbond.