De woninghuurwet laat de partijen vrij om in hun huurcontract te bepalen welke kosten en lasten voor de huurder zijn. Je woninghuurcontract is dus bepalend om na te gaan welke kosten en lasten de verhuurder kan aanrekenen. Als hierover niets bepaald is, dan geldt het algemeen principe. Dit stelt dat kosten en lasten verbonden aan de eigendom of het beheer van een woning ten laste van de verhuurder zijn. Kosten en lasten verbonden aan het gebruik van de woning zijn dan weer ten laste van de huurder.

Lees dus zorgvuldig je contract na om te kijken of er geen specifieke regeling wordt vermeld. In elk geval mag de onroerende voorheffing nooit doorgerekend worden aan de huurder.