Ben je sociale huurder dan moet je de tijdelijke bijwoonst of opvang vooraf melden aan de sociale verhuurder (SHM, SVK, andere…). Vergeet dit niet want zoiets zou gezien kunnen worden als een ernstige tekortkoming. Mocht je sociale verhuurder dit verbieden, neem dan onmiddellijk contact op met de huurdersbond om na te gaan of het verbod wel gerechtvaardigd is. Het is als sociale huurder verboden om onder te verhuren. Maak dus best gebruik van een opvangcontract. In dat geval mag de sociale huisvestingsmaatschappij het inkomen van deze personen niet in aanmerking nemen voor de berekening van de sociale huurprijs.