Voor zowel huurcontracten als opvangcontracten gelden dezelfde opzegtermijnen. De hoofdhuurder of het onthaalgezin (de aanbieder van opvang) kan te allen tijde tussentijds  opzeggen met 7 dagen zonder opzegvergoeding. De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de derde werkdag na de dag waarop de opzegging is gedaan.

De onderhuurder of de gebruiker kan zonder opzegtermijn of -vergoeding opzeggen. De opvangovereenkomst of onderhuurovereenkomst wordt dan beëindigd op de derde werkdag na de dag waarop de opzegging is gedaan.

Een aangetekend schrijven is niet absoluut vereist, zodat ook een mail, SMS of whatsappbericht mogelijk is. Maar met een aangetekend schrijven beschikt men wel over een onweerlegbaar bewijs van opzegging.