De tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen moet altijd in veilige, gezonde en menswaardige omstandigheden gebeuren. Er zijn dan ook geen afwijkingen toegestaan op woningkwaliteitsgebreken van categorie III (uit de technische onderzoeksverslagen) die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden of een inbreuk betekenen op de menswaardigheid.

De Vlaamse Regering heeft de kwaliteitsnormen afgezwakt voor de huur of ter beschikking stelling van woningen of gedeelten hiervan (zoals kamers). De afwijkingen hebben enkel betrekking hebben op de volgende gebreken:

 • alle gebreken van categorie I
 • gebreken van categorie II in verband met:
  • ramen en deuren
  • vochtschade
  • sanitaire functies/keukenfunctie
  • elektriciteit
  • licht
  • lucht
  • oppervlakte
  • energetische prestatie

Een lichte of beperkte overschrijding van de woonbezettingsnorm is geen probleem, maar overbewoning (waardoor de bewoning niet langer menswaardig is) is niet toegestaan.

Opgelet dus, deze afgezwakte kwaliteitsnormen zijn enkel van toepassing op verhuring of ter beschikking stelling van woningen of een gedeelte ervan aan Oekraïense vluchtelingen. Ook als gebruik wordt gemaakt van een contract van tijdelijke opvang. Deze afgezwakte normen gelden trouwens ook voor sociale huurwoningen die leegstaan in afwachting van sloop, renovatie of verkoop en nu tijdelijk verhuurd worden aan Oekraïense vluchtelingen.

Meer informatie over de kwaliteitsnormen kunt u hier terugvinden.