Wanneer u gebruik maakt van een opvangcontract dan kunt u een vergoeding vragen voor een aantal kosten die gepaard gaan met de opvang zoals waterverbruik, elektriciteit en verwarming. Dit kan via een bescheiden maandelijkse forfaitaire vergoeding (richtprijs 50 à 100 € per persoon). In geen geval mag een vergoeding gevraagd worden voor het gebruiksgenot van de woning of een deel ervan omdat dit kan beschouwd worden als een verdoken huur. En dit is in beginsel bij de private woninghuur verboden en bij de sociale huur is zelfs sprake van een absoluut verbod op onderverhuring.