Wanneer een natuurlijk persoon (eigenaar) gebruik maakt van een huurcontract dan is de bepaling van de huurprijs vrij, maar Wonen-Vlaanderen stelde indicatieve huurprijzen op die rekening houden met het gezinstype, het overeenstemmend leefloon, het soort woning en het al dan niet inbegrepen zijn van de kosten in de huurprijs. Voor verhuringen aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne door een SHM, SVK, woonmaatschappij of het Vlaams Woningfonds is deze gereguleerde huurprijs verplicht. Voor elke andere verhuurder zoals openbare besturen, natuurlijke personen .. wordt sterk aangeraden om deze te volgen.

Alleenstaande persoon

zelfstandige woning kamer
438 euro (incl. kosten)

328 euro (excl. kosten)

219 euro (incl. kosten)

164 euro (excl. kosten)

Persoon met gezinslast

zelfstandige woning kamer
591 euro (incl. kosten)

443 euro (excl. kosten)

296 euro (incl. kosten)

222 euro (excl. kosten)

Samenwonende persoon

zelfstandige woning kamer
292 euro (incl. kosten)

219 euro (excl. kosten)

146 euro (incl. kosten)

109 euro (excl. kosten)